Mommy aan de top!

“We schrijven vandaag geschiedenis, want we gaan nu echt het old boys network doorbreken en meer gelijke kansen voor vrouwen creëren.” – minister Van Engelshoven (emancipatie)

Verschillende landen gingen ons voor. Yes! Ze is er nu ook in Nederland. Welkom vrouwenquotum! Ik ben blij dat je er bent.

Waarom een vrouwenquotum?

Nederland heeft te weinig vrouwen aan de top. Jaar na jaar wordt het ‘wettelijk streefcijfer’ van 30 procent vrouwen in raden van bestuur en commissarissen, de hoogste laag van een bedrijf, niet gehaald. In de toekomst moeten beursgenoteerde bedrijven ervoor zorgen dat die 30 procent minimaal gehaald wordt. (ad.nl)

Maar hebben we een vrouwenquotum nodig? De meningen hierover zijn verdeeld. Zijn ze er wel? Willen ze het wel? Kunnen ze het wel? En waarom zijn ze er nu al niet of laten ze zich niet zien?

Te weinig

Waar de meningen niet over verdeeld zijn, is dat er inderdaad te weinig vrouwen aan de top zijn. Wist je dat er momenteel van de tweehonderd grootste Nederlandse bedrijven er slechts maar dertien voldoende vrouwen in de top hebben? Inderdaad er moet wat gaan veranderen. En daar kan een vrouwenquotum bij gaan helpen.

Ik zou liever geen quota hebben, maar het is wel nodig om een verandering te weeg te brengen. Dit gaat namelijk verder dan het probleem te erkennen, maar nu gaan, nee moeten bedrijven er ook actief mee aan de slag. Het gaat dus verder dan de quota, het gaat er ook om dat er randvoorwaarden worden geschept (denk bijvoorbeeld aan kinderopvang) en dat er sancties komen indien bedrijven er niet aan voldoen.

Als een raad van commissarissen minder dan 30 procent vrouwen telt en er komt een positie vrij, dan mag die niet door een man worden vervuld. Totdat een geschikte vrouw is gevonden, moet de stoel leeg blijven.

Het moet normaal worden

Linda Senden, hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Utrecht en Coördinator Europese Commissie netwerk gelijke behandeling man/vrouw,  deed Europees onderzoek naar vrouwen in de top en quota.

„Het moet normaal worden dat vrouwen dit soort posities bekleden en dat ze in die zin delen in macht. Zie het als een vorm van empowerment” , zegt Senden. Als tegenargument voor de quotum wordt nog wel eens ‘kwaliteit boven gender’ genoemd. Senden zegt daarover: „Kwaliteit staat altijd voorop. Toch laat de praktijk zien dat er een informele voorkeur is voor mannen en daarmee associëren we mannen met kwaliteit. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vrouwen vaak over-gekwalificeerd zijn, maar mannen eerder geselecteerd worden.” Volgens Senden zijn er genoeg gekwalificeerde vrouwen voor topfuncties. Visser beaamt dit: „We wekken nu de indruk dat kwaliteit bij mannen zit. Ook suggereert een argument als deze dat door een quotum ongekwalificeerde vrouwen benoemd zouden worden, maar dat is niet waar.”

„We hebben de neiging te kiezen voor het bekende en daarmee ontstaan binnen topfuncties homogene groepen. Vaak bestaand uit hetzelfde soort type manen. Als daar ineens een vrouw binnenwandelt is dat toch onbekend terrein” , legt Senden uit. Dat dertig procent het quotum is, verbaast haar niet. „Vanaf dat percentage gaat de diversiteit zich meer uiten in het proces. Eén vrouw gaat zich conformeren aan de groep. Je hebt er meer nodig om dat omslagpunt te bereiken dat daadwerkelijk leidt tot betere besluitvorming.” (bron: metronieuws)

Nominatie

Mommy naar de Top!

Ja, ik wil meer Mommies aan de top! Maar hoe gaan we dit doen? Het start met het kenbaar maken van je kwaliteiten en zorgen dat je gezien wordt. En hiermee bedoel ik niet lege woorden en beloftes. Maar om impact maken.

Bespreek met jouw leidinggevende en mensen om je heen wat je ambities zijn en denk na over hoe jij je ambities kan realiseren. Wat mij goed heeft geholpen is een coach die met me meedacht, maar ook een groot netwerk had om mij in te introduceren.

Er zijn verschillende initiatieven voor vrouwen om hun ambities te erkennen en waar te maken. Zelf werd ik in 2015 Woman of the year bij ING Nederland en 2016 werd ik genomineerd voor de Vrouwelijke Etnische Manager– award van EZVN. Voor beide initiatieven ben ik door (andere) vrouw(en) voorgedragen. We kunnen elkaar dus helpen op weg naar de top, want er zijn genoeg vrouwen nodig!

Hierbij wil ik ook de oproep doen aan alle Mommy’s om je te laten horen. Wat heb jij nodig om aan de top te komen?

Xo

Madhu

Wij zijn benieuwd naar jouw mening!